AT1125 ve AT1125A Rasyasyon Monitörü

AT1125 ve AT1125A Rasyasyon Monitörü

Çalışma Prensibi

Backgroundda ki küçük ve hassas değişimlere hızlı cevap vermek için alan monitörü NaI(Tl) Sintilasyon dedektörü ile donatılmıştır. Böylece radyasyon monitörü "Spektrum Doz" düzeltme fonksiyonları nedeniyle gama enerjilerini  0,05 ile 3 MeV enerji aralığında geniş bir yelpazede ve yüksek doğruluk doz oranı ile ölçümüne izin verir. 

Sintilasyon dedektörü dışında AT1125A Radyasyon Monitörü Geiger-Müller tübü ile donatılmıştır ve bu durum çevre radyasyon doz eşdeğeri oranı ölçüm aralığını önemli ölçüde genişletir.

Bu cihaz kapalı kurşun koruyucu ünitesi olmadan alan ortamında ve ekspres - test kurşun koruma ünitesi ile örnek radyometrik radyonüklid içerik izleme imkanı sunmaktadır.

                       

Radyasyon Monitörü, alfa ve beta partikül akı yoğunluğunu kontamine olmuş bölgelerde, gama ve X radyasyonu ortam doz eşdeğeri ve ortam doz eşdeğer oranını ölçmek için tasarlanmış BDPS-02 akıllı Prob ile teslim edilebilir.

          


Uygulamalar
 • İyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarını arama, algılama ve lokalizasyonu
 • Çevre, alan, tesis, ham ürün ve malzemelerin radyasyon izlemesi
 • Yabani büyüyen mantar ve çilek için 137Cs içeriği izleme
 • Üretim tesislerini dozimetrik ve radyometrik izleme
 • Hurda metal radyasyon izleme
Özellikler
 • Çoklu fonksiyonları
 • Yüksek hassasiyet
 • Geniş bir sıcaklık aralığında saha çalışma imkanı
 • Ölçüm yolu LED stabilizasyonu için Entegre sistem
 • Eşik seviye geçit alarmı
 • 100 kadar ölçüm sonuçları için hafıza fonksiyonu
 • RS232 veya USB (adaptör) arabirimi üzerinden PC'ye ölçüm verileri, yazma saklanması ve iletilmesi

Gallery