AT2327 ALARM DOZİMETRE (ARAÇ RADYASYON MONİTÖRLERİ)

AT2327 ALARM DOZİMETRE (ARAÇ RADYASYON MONİTÖRLERİ)

Çalışma Prensibi

Araç radyasyon monitör çalışma prensibi akıllı sondaların gama ve nötron radyasyonu tespitine dayanmaktadır. İki akıllı prob bulunan ve bir ölçüm cihazı oluşturan bir kabin içine bağlanır. Ölçüm cihazları aracın kanalına, şerit halinde, her iki tarafına yerleştirilmiş masa üzerine monte edilir. İki ya da bir ölçme cihazı kontrol etmek için, aracın dış boyutlarına bağlı olarak kanalının her iki tarafına monte edilmiştir.

Radyasyon arka planın başlatmasından sonra monitör ölçüm modunu geçer. Bu prosedür, alarm ünitesinde sarı bir ışık ile gösterilir. Bu ölçüm prosedürü hesaplanan sayım oranı eşik seviyeleri bittiğinde ve alarm dozimetre çalışmaya hazır olduğunda yeşil gösterge ışıkları yanar.


Uygulamalar:

·         Erişim kontrol noktaları
·         Katı evsel atık bertarafı için kamu şirketleri
·         Hurda metal kurtarma ve yeniden işleme tesisleri
·         Nükleer endüstri tesisleri

Özellikler:

·         Kontrol bölgesi çizgisi yoldan geçen bir araçtan geçtiği zaman otomatik geçiş araştırılmasında arka plan radyasyon ölçümü
·         Akıllı prob arka kurşun levhalarla taranır
·         Doğal değişikliklere göre ayarlanan eşik seviyelerinde radyasyon arka plana göre otomatik düzeltme 
·         Eşik seviyeleri için ses ve ışıklı alarm
·         Operasyon sırasında parçaların kendi kendini testi
·         Ağır çalışma koşulları
·         Oran düzeyleri ve eşik kapısı vakaları sayısı otomatik olarak geçmiş günlüğüne kaydedilir
·         Tamamen şarj edilmiş bir pil ile yedek güç kaynağı 6 saat boyunca kesintisiz operasyon sağlayabilir. (4 akıllı prob için)

AT2327 File

Gallery